fbpx

Zákon o spotřebitelském úvěru, základní informace

4

1.12.2016 začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Jaké přinesl změny v sektoru nebankovních půjček a jak se  s nimi poskytovatelé po dvou letech vypořádali? 

Omezení sankce za trable se splácením

Zákon omezuje sankce za prodlení se splácením půjčky. 

Věřitel vám může naúčtovat pouze:

• poplatek ve výši účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením splátek, pokud by byl poplatek vyšší, považuje se za smluvní pokutu,
• úroky z prodlení pouze do zákonné výše,
• smluvní pokutu do 0,1 % denně z částky po splatnosti (neuplatní se na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku zesplatnění, pokud jsou tyto pokuty v roce, kdy jste byli v prodlení, nižší než 3000 Kč a pokud tyto smluvní pokuty uplatněné ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou činí max. 500 Kč. Souhrn výše všech smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru a zároveň částku 200 000 Kč.

Alespoň měsíc na úhradu dluhu před zesplatněním

V případě, že by věřitel přistoupil kvůli prodlení k zesplatnění úvěru, bude se tato splatnost týkat pouze nesplacené jistiny úvěru, a nikoli jeho budoucích nákladů. Než bude moci věřitel úvěr zesplatnit, musí vás vyzvat k úhradě dlužné splátky a dát vám alespoň měsíc na její zaplacení. V tomto případě bojuje zákon zejména za spotřebitele, který tak v případě nesplácení už nemusí platit vysoké pokuty dříve počítané z celkové splatné částky úvěru.

Konec poplatků předem

Zákon zakazuje u všech spotřebitelských úvěrů poskytovateli nebo zprostředkovateli vyžadovat jakoukoli platbu ještě před uzavřením smlouvy o úvěru. Pravidlo se nevztahuje na platby za účelem náhrady daní, správních nebo podobných poplatků nebo účelně vynaložené náklady na ocenění předmětu zajištění (zde vám ale musí vydat bez zbytečného odkladu posudek o hodnotě nemovitosti). Povinnost splnit podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření podle zákona upravujícího stavební spoření tím není dotčena. I přes tento výnos zákona se i dnes najdou nepoctivci, kteří od klientů poplatky vybírají. Tyto poplatky se snaží zamaskovat jako vratné kauce, poplatek za zprostředkování apod. Je nutné podotknout, že se jedná o nezákonný postup. Klient by měl zpozornět a zprostředkovatelům požadujícím poplatky před vyplacením úvěru se vyhnout.

Neposoudí-li úvěruschopnost, nemusíte platit žádný úrok

Pokud nebude před poskytnutím úvěru řádně posouzena vaše úvěruschopnost (jestli jste ze svých příjmů schopni úvěr splácet), je smlouva o úvěru neplatná, což můžete namítnout do tří let od uzavření smlouvy. V takovém
případě nemusíte platit žádný úrok z úvěru a ty, které už jste uhradili, vám musí věřitel vrátit. Jistinu pak budete splácet podle svých možností.

Nově regulace mikropůjček

Nový zákon se vztahuje na všechny typy úvěrů, zápůjček a odložených plateb, tedy i na malé spotřebitelské úvěry do 5000 Kč, tzv. mikropůjčky, které byly dosud neregulované. 

Větší nároky na nebankovní věřitele

Trh poskytování úvěrů nebankovními subjekty byl do této doby prakticky neregulovaný, stačilo pořídit živnostenský list. Nově bude podmínkou vstupu do odvětví u poskytovatelů a zprostředkovatelů  získání licence od České národní
banky (nové sjednocené požadavky na odbornost) a pro nebankovní poskytovatele půjček také počáteční kapitál minimálně ve výši 20 mil. Kč.

Dohled bude vykonává Česká národní banka, která vede i registr všech subjektů, který je přístupný veřejnosti. Zde je možné dohledat informace o konkrétním poskytovateli či zprostředkovateli nebo o udělených pokutách. Centrální banka dohlíží pouze na licencované subjekty. Případnou činnost v tzv. černé zóně – tedy bez oprávnění a tím za hranou zákona – bude potřeba řešit v trestněprávní rovině.

 

 

 

 

Žádost o půjčku ZDE: limit 250.000,- Kč. Vyřízení během několika minut zdarma

 1. Jaká částka?(*)
  Neplatný Vstup
 2. Jméno(*)
  Neplatný Vstup
 3. Příjmení(*)
  Neplatný vstup
 4. Kraj(*)
  Neplatný vstup
 5. Telefon (*)
  Neplatný Vstup
 6. Email(*)
  Neplatný Vstup
 7. Rodné číslo (*)
  Neplatný Vstup
 8. * vložte rodné číslo bez lomítka
 9. Poznámka
  Neplatný Vstup
 10. (*)
  Neplatný vstup

 11. (*) Je povinná položka
Begin< >End

Město Louny bylo založené Přemyslovci a leží na řece Ohři. Během 11. - 12. století zde byla osada Luna na místě…

Teplice jsou městem s bohatou historií a nejstaršími lázněmi v Čechách.

Litoměřice mají velmi dobrou polohu svého území a díky tomu zde lidé osidlovali toto území už v době kamenné. Stopy o…

Děčín leží v údolí řeky Labe, kde přítoky Ploučnice a Jílovský potok rozdělují území Českého středohoří od Labských…

Nymburk je královské město, které se nachází v úrodné oblasti středního Polabí a žije zde téměř 15 tisíc obyvatel.…

půjčky praha 5

Marek Drga

Tel.: 733 753 953

www.pujckyzdarma.com

Město Mladá Boleslav bylo založeno v polovině 10. století. Mladá Boleslav se skládá z 13 městských částí. Městu Mladá…

Vendula Turkovská

úvěrový specialista

web: www.aaakredit.cz

tel: 724 923 576

Pavel Kubeš

Tel.: 737 174 02

www.servisfinanci.cz

První písemnou zmínku o Kladně bychom mohli naleznout ve 14. století. Kladno se stalo v polovině 19. století důležitou…

Město Ústí nad Orlicí se nachází u soutoku Tiché Orlice a Třebovky. Žije zde kolem 15 tisíc obyvatel. Začátky města…

Jitka Blaháková

úvěrový specialista

Web: www.pujcka.expert

Tel: 730 658 841

Praha 5

O Semilech nalezneme první zmínku ve 14. století, díky stavbě kostela. Šlechta si ze zdejšího města vytvořila sídlo a…

nebankovní půjčky stráž pod ralskem

Eva Holubčáková

Tel.: 722 008 004

www.

Liberec

Michaela Fléglová

Tel.: 606 528 199

www.financenter.cz

Zdeněk Plch

Tel.: 776 839 649

www.nebankovnipujckyhradec.cz

Pardubice se nachází u soutoku dvou řek a to Chrudimky a Labe. Žije zde kolem 90 tisíc obyvatel. Nachází se zde sídlo…

Praha 4

Zita Železná

Tel.: 774 834 354

www.pujckyucetnictvipraha.cz

Facebook